prkbskweb

Brf Björnen har fria parkeringsplatser för sina medlemmar som inte har garage. På parkeringen på innergården, vid garagen, har vi 25 platser för bilparkering. Ut mot Centralgatan så finns det 13 platser.

Samtliga är det fritt för medlemmar utan garage att använda. Du eller dina gäster använder en ruta per bil; ingen dubbelparkering på två rutor med en bil. De som har garage, de använder sina tilldelade garage. Dagtid när man som garageinnehavare kanske vill ställa bilen ute för ett par timmar så fungerar det. Men kvällstid när de som jobbat kommer hem, så behövs alla lediga platser. Då ställer vi som har garage in vår bil igen.

 Gästparkering
Vid höghusets södra gavel finns fem parkeringar för gäster till boende i Brf Björnen, dessa är alltså inte för boende i Brf Björnen. Vidare kan gäster även ställa sig på stora parkeringen. Utanför höghusets långsida finns sex stycken besöksplatser. Onsdagar är de dock avsatta till Trafikverket som hyr dessa och lokal av oss.

Hemtjänsten & Rörelsehindrade
Vi har för närvarande en parkeringsplats för rörelsehindrade. Den är vid höghuset södra gavel. Vi hade tidigare även en andra plats för rörelsehindrade vid stora parkeringen, närmast gången ner mot höghuset. Men behovet för den upphörde,  men vi kan  snabbt anpassa den till parkering för rörelsehindrade när och om behov finns i framtiden…

Hemtjänsten har två platser till sitt förfogande. En vid stora parkeringen, samt en vid höghusets södra gavel.


Garage

garagen

Vi har 46 garageplatser att tillgå  i Brf Björnen, vilka finns i tre garagelängor. Om du är intresserad av ett garage är det praktiskt att du som ny medlem ställer dig  i garagekön så fort som möjligt.

Det spar tid. Du kan dock ställa dig i garagekön som tidigast ifrån det datum du blir medlem i föreningen. För att få ett garage så måste medlem vara ägare till en bil eller motorcykel, eller ha en företags- eller tjänstebil vilken du har med ett stadigt nyttjande.

Tiden från det du ställt dig i garagekön, tills dess att du får ett garage kan variera. Men normalt är mellan 1-3 år, självklart beroende på omsättning…

Viktigt att komma ihåg är att vi genom våra garagekontrakt numer även skriver in att garaget är bilens dagliga uppställningsplats. Vi kan annars  hamna i en svår situation där vi har 46 innehavare av garage som väljer att ställa bilen ute, och då räcker inte bilplatserna utomhus till, samt att man då upptar två platser i föreningen, men bara betalar för en.

Så för allas trevnad och respekt för de som står i garagekön, bör innehavare av garage dagligen använda det tilldelade garaget.

När du fått garage; vänligen kolla upp hur du låser det; känn på dörren/handtagen när du tycker du låst det. Det är nämligen en lite ovanlig låskista där man man måste göra en extra vridning på nyckeln åt vänster för att låsa. Märker du att det inte är låst och du inte får till låsningen; hör av dig till styrelsen eller garagegrannen för info…

Här finns reglerna för garage…