styrelse_klubbaweb

Här finns uppgifter till Brf Björnens styrelse, samt valberedningen

E-post:
brf.bjornen@bredband.net

Föreningstelefon:  
Tel: 070- 549 48 10 


Styrelsen Brf Björnen

ORDFÖRANDE:
Ingrid Utberg 40 A                              Tel: 076-837 29 36
ingridutberg34@bredband.net

VICE ORDFÖRANDE:
Hans Hammarsten  46 A                Tel: 076-021 91 62
trollskar@gmail.com

SEKRETERARE:
Gunilla Johansson 42 B                   Tel: 070-788 26 15
gunillajohansson47@gmail.com 

 


LEDAMÖTER

Mirlinda Thaqi 46 C                           Tel: 073-620 05 87
thaqimirlinda@icloud.com

Elisabeth Konno  46 B                       Tel: 076-587 65 55
elisabeth.konno@gmail.com

Leif Lillhannus
HSB-Ledamot


 Valberedning

Anita Karlsson 42 A                            Tel: 076- 872 97 01

 

Swinge Lystad  46 A                            Tel: 073-142 24 87
swinge1960@gmail.com

Jerry Berg 44 C                                       Tel: 070-416 39 44
nynasallservice@gmail.com