Under den här sidan ligger Bostadsrättslagen. Det är en lag som styr vad du som medlem har för skyldigheter, samt även för rättigheter.

Här kan du även få info om vad det är din förening står för när det gäller vårt boende. Läs även i den pärm som du har i ditt boende om regler inom HSB och deras bostadsrättsföreningar…

Här är länk till Brf-lagen