energidekl_lampaweb

Nedan finner du de värden som Brf Björnen har enligt Boverket. Du finner dels deklarationen per uppgång, och sedan även en mer specificerad per huskropp…

Deklaration för: 40 A-42 B   44 A-46 C

Specifikation för: 40 A-42 B, 44 A-46 C

______________________________________________________________________________________

 

Köpa eller sälja bostadsrätt

Den 8 juli 2012 förändrades en lag som rör dig som ska köpa eller sälja bostad, antingen det är en villa eller en bostadsrätt. Det handlar om energideklarationer – vet du hur det fungerar? Vi förklarar lagändringen.

Energideklarationer vid försäljning av småhus har funnits sedan 1 januari 2009. I energideklarationen ska husets energianvändning och förslag på åtgärder för att sänka energianvändningen redovisas. 

Det kommer nu ändringar i lagen om energideklaration. De gäller från den 8 juli 2012.

Vad förändras med nya lagen?

Ändringarna omfattar bland annat:

  • Energideklarationen ska genomföras före försäljning, så att den ska kunna visas för spekulant och överlämnas till köpare vid försäljning.
  • Säljare av både villor och bostadsrätter ska se till att energideklarationen visas för spekulanter innan försäljning. För bostadsrätter gäller att det är bostadsrättsföreningen som ansvarar för att en energideklaration har utförts.
  • Säljaren ska se till att uppgift om energiprestanda anges vid annonsering.
  • Byggnader kommer att klassas efter sin energianvändning i en skala från A till G.
  • Boverket kommer att hålla energideklarationens sammanfattning fritt sökbar för alla på Boverkets webbplats
  • Besiktning ska ske på plats när en byggnad energideklareras.
  • Boverket blir tillsynsmyndighet istället för kommunerna.
  • Den som har en giltig energideklaration som har upprättats före den 8 juli 2012 kan använda denna för att uppfylla de nya kraven.

Varför en ny lag?

Det har funnits en hel del kritik kring hur energideklarationerna har fungerat i praktiken. Bland annat har kritik riktats mot att många energideklarationer genomförts utan platsbesök och att det saknats åtgärdsförslag. Många försäljningar har också genomförts utan genomförd energideklaration

Ändringarna i regelverket har sin grund dels i ändringar i EU direktivet om byggnaders energiprestanda och dels ett behov av att förbättra energideklarationernas kvalitet och genomslagskraft.

Genom förändringarna ska energideklarationernas nytta för bland annat köpare av småhus förbättras.

En tydligare energiklassning och krav på uppvisande och överlämnande ska göra det lättare för en spekulant att uppmärksamma byggnaders energiegenskaper och väga in dessa i sitt val av objekt och det pris hon eller han är beredda att betala för det.

Källa: www.hemnet.se

 

Läs mer hos Boverket

Läs info från regeringen