forsakring_husweb

Brf Björnen är försäkrad genom HSBFörsäkring.

Du som medlem har din bostad försäkrad genom en gemensam försäkring som Brf Björnen har genom HSB Försäkring.

Det innebär att den lägenhet du har nyttjanderätten till är försäkrad. Det gäller alltså lägenheten, inte lösöret, möblerna. Du måste således ha en egen försäkring för ditt lösöre, dina möbler och inventarier.

Fastigheterna är försäkrad genom HSB-försäkring. Anslag finns i varje trappuppgång, där även vårt organisationsnummer finns med. Detta för att räddningstjänst snabbt skall kunna få alla uppgifter som behövs i händelse av tex. brand…