TRE BRICKORrcotag_web

Varje lägenhet får som grund tre sk. ”Taggar”, brickor. Sedan går det att vid behov beställa flera. Priset för en tag är i skrivande stund 100 kr. Taggarna kan kodas så vissa bara går till portarna, och andra till portar och bokningen. Olika taggar kan  alltså ha olika behörighet. Alla skall kanske inte gå till tvätt-och rumsbokning. En styrelse kan koda taggar till en hantverkare så att dessa tex bara fungerar mellan klockan 08.00-15.00, och bara till vissa utrymmen.

Försvunna taggar kan ”dödas” så att de inte fungerar i systemet. På så sätt kommer det inte, som med nycklar, att finnas några nycklar som kan komma på drift och hamna i orätta händer. Föreningen kan själva göra kodning på taggarna, samt lägga till och ta bort funktioner på redan befintliga brickor.

EGNA LÅSdorrlas_web

Just att vi tagit bort lås- och nyckelfunktionen på portarna och har brickor, gör att en styrelse har kontroll på alla taggar som är i omlopp till skalskyddet. Om en bricka försvinner, så kan vi på några sekunder ”döda” den, så den inte fungerar ifall någon otillåten person skulle hitta den. Låset till egna dörren, till bostaden, det är medlemmens egna lås, och inget som styrelsen och föreningen har med att göra.

Vi behåller tills vidare den gamla ”Tvättstugenyckeln” som en nyckel som går till alla offentliga utrymmen inne i fastigheterna. Sedan vi satt in detta skalskydd så har vi inte haft några intrång eller försök till intrång.