Våra tavlor i entréerna har flera funktioner. Det är dels ett boenderegister, men fungerar även som bokning av tvättstugor och gästlägenhet.

Dessutom lägger styrelsen ut info om pågående projekt och evenemang, så det är även en informationstavla.

TAVLOR & BOKNINGAR

De tavlor som finns i trapphusen är alltså också för olika bokningar. Du kan som nämnts, boka tvättstuga och vår gästlägenhet. I framtiden kanske det komma fler objekt, tex en bastu, eller någon annan aktivitet som en styrelse kanske vill ha som bokningsbart objekt. När du skall boka tex en tvättid, så går du ner till tavlan, (eller från datorn) loggar in med din tag, och får då upp olika alternativ. Du väljer då kanske tvättstugorna, vecko- eller grovtvätt.els_tavla1web

Om du skall boka grovtvätten, och bor i låghuset, så behöver du inte gå över till höghuset för att se om det är ledigt. Det gör du från närmaste Vision-tavla, smartphone, eller dator. Nu får du en översikt vilka tvättider som finns lediga. Du väljer den som passar dig. Ingen annan än du kan nu gå in i tvättstugan under din bokade tid. När du loggar ut, gärna även om du slutar lite tidigare än din tid slutar om du är klar tidigare, så kan nästa, eller någon annan fylla på en tid och tvätta lite tidigare…

Grovtvätten sista tid har en förlängning till morgonen dagen efter. Det innebär att när du har tex dina mattor på tork i torkrummet, så kan du låta dem hänga till dagen efter. Du måste dock hämta dem före kl. 07.00, innan nästa går på…

Vi ställer själva in de villkor som skall gälla för tider och bokningar i våra tvättstugor…


PERSONLIGA MEDDELANDEN

els_tavla2_trappaweb

Anslagstavlorna, sk Vision-tavlor, finns en i varje uppgång, visar inte bara namn- och register över lägenheter, utan kan även användas för olika typer av information. Du kan tex få info via tavlan genom att rikta taggen mot tavlan. Har du ett personligt meddelande, så ser du en liten brev-ikon bredvid ditt namn på den digitala tavlan. Du hör även en annorlunda pipsignal när du loggar in genom dörren om det skulle finnas meddelande till dig.

Informationen kan vara allmän, ”Bouleturneringen börjar måndagen den 22/4”,  dels kan det vara personlig information, som går bara till enskild medlem, som tex: ”Rörmokarn kommer och rensar ditt avlopp kl.08.00 tisdag”. När det är en personlig info till dig, så ser du ett kuvert bredvid ditt namn på namnregistret. Förfarandet innebär att en styrelse inte behöver gå runt och sätta upp lappar, utan allt kan skötas från en dator, och medlemmarna får snabbt information på ett mycket snabbt och smidigt sätt.


ALLMÄN INFORMATION
eeles_bjnwb

Tavlan används också för allmän information. Då finns det en liten ikonruta längst ned på panelen där
det står ”Info”. Infon kan till exempel vara info om kommande projekt eller händelser i föreningen, en trasig hiss, en tvättstuga som skall repareras, om det är Luciakaffe, gårdsfest, eller annat av allmänintresse.

När ett sådant meddelande kommer upp, så blinkar och växlar det mellan informationen och trappregister. Det växlar ungefär var tredje sekund. Detta för att medlemmarna skall se att ett nytt meddelande finns.

För att se meddelandet i sin helhet så går du med pilarna till rutan med texten ”Info”, och trycker ”OK”. Då får du upp infon i sin helhet. När du öppnar meddelandet den vägen så stannar det på tavlan för att kunna läsas av alla i lugn och ro utan att det försvinner. Antingen så går du tillbaka till ”Register” med pilarna, eller låter meddelandet vara framme, så går systemet tillbaka automatiskt efter ett par minuter.