Vi har våra grillplatser, kaffehörnor, gräs- och sandytor och de har för kvällar en deadline; en sista-tid då vi stänger ner och det skall vara tyst då vi har sovrummen mot dessa ytor…

Precis som med våra tvättstugor och gymmet så har vi även i vår trädgård tider för att inte störa grannarna och vi har sovrum mot innergården.

Därför är en tid till kl.21.00 satt som sista tid för aktiviteter i trädgården. Det gäller grillning, högt prat, boll- kubb- och boulespel.
Vänligen respektera dessa regler.