laghuset_besk_labb

Brf Björnen består av 112 lägenheter. Här nedan hittar du planlösningar på de typer av lägenheter som finns i Brf Björnen.

Vi har 16 ettor, 42 tvåor, 42 treor och 12 fyror. Fyrarumslägenheterna finns i höghuset, och ligger på gavlarna i huset, 40 A och 42 B.

Här finns det ritningar över planlösningarna på de typer av lägenheter som finns i Brf Björnnen. Tyvärr så är ritningarna från tidigt 60-tal, och när man en gång skannade över ritningarna till digitalt format så blev det inte helt bra. Vi har försökt markera upp linjer lite tydligare, lagt in ny text så det blir lite mer överskådligt. Efter stambytet blev vissa lägenheter förändrade, vilket tyvärr inte framgår av de äldre ritningarna. Framför allt är det på sina ställen så att vissa badrum slagits ihop med en intilliggande toalett, för att få större yta i badrummet.

Det som ytterligare hänt, är att balkongen utökats från 3,8 kvm till 15,8 kvm.

Men vi hoppas att ni skall kunna få en bild av hur våra lägenheter ser ut.

BOSTADSRÄTTSTILLÄGG
Brf Björnen har Bostadsrättstillägg: vilket innebär att alla lägenheter är försäkrade; du behöver ingen tilläggsförsäkring.