snickbank_web

Brf Björnen har ett relativt stort hobbyrum där de boende kan jobba med snickerier, målning, sågning och varjehanda saker…

Rummet är beläget i höghusets källare, ett plan under souterrängen, ungefär mitt på huset. Rummet består egentligen av två rum, i det inre rummet där finns dels en lång snickarbänk som går runt hörn, samt en mindre bänk på kortändan och i det första rummet finns en mindre bänk. Det är inte så mycket verktyg i hobbyrummet, men har du egna så har du ett bra rum att jobba i.

Hobbyrummet har gott om svängrum, och  där fungerar det  även med större skivor och brädor. Det finns ett skruvstycke i det inre rummet på den stora bänken, det finns en geringslåda och en slip som sitter på väggen.

Här kan du såga, snickra, måla, borra och dona i allmänhet. Ett rätt bra hobbyrum som har rejäla ytor.

Efter avslutat arbete så städar den som använt rummet upp efter sig så att nästa person som kommer får en trevlig plats att arbeta på…

Välkommen med brädor, dörrar, såg, färg och pensel…