Föreningens medlemmar och hyresgäster åligger

 • att vara aktsam om och väl vårda föreningens egendom.
 • att ta hänsyn till sina grannar, i synnerhet kvälls/nattetid. Mellan 22.00-07.00 skall det vara tyst. Detta innebär att normala hushållsljud är tillåtna, men inte hög musik, högljudda diskussioner, höga skratt eller andra störande ljud. Gäller för trapphus, balkong, altan, lägenheten och våra anordnade uteplatser i parken och grillplatser (Kl.21.00)
 • att inte göra störande vattentappningar mellan kl.22.00-07.00.
 • Det åligger medlem att själv ta reda på vilka regler som gäller för renoveringsarbete i lägenheten.
 • om du röker på balkong eller altan, så är det inte tillåtet att låta aska eller fimpar hamna hos grannarna. Tänk även på att om du röker på altan eller balkong, så går den in hos grannarna via öppna fönster och ventilation.

 • att inte använda området utanför balkongerna i markplan för eget syfte, promenad eller gångväg. Det skall vara ett fredat område. Enbart trädgårdspersonal & styrelse rör sig där vid behov
 • att snarast kontakta fastighetsskötare, förvaltare eller styrelse om skada uppstått som måste åtgärdas omgående.
 • att städa i tvättstugan efter användande, sopa & torka golven, torka av maskiner och bänkar, tömma luddfilter i tumlare och torkskåp.
 • att ej medtaga husdjur till tvättstugan eller gästrum.
 • att vid upptäckt av ohyra omedelbart anmäla detta till fastighetsskötare eller styrelse.
 • att källsortera samt tillse att våta sopor är väl avrunna innan de väl inslagna slängs i kärlen för hushållssopor.
 • att ej använda lägenhet, garage eller annat utrymme i föreningen för annat än avsett ändamål.
 • att inte lämna entrédörr  uppställda.
 • att aldrig lämna dörr till källargång uppställd.
 • att ej mata fåglar från balkongen
 • Grillning på balkongen enbart tillåtet med el-grill
 • BALKONGERNA: Inte borra, skruva eller göra åverkan i ramverket, tak och golv på balkongen/altanen, se egen text på sidan
 • Att det enbart är de rullgardiner som medföljde balkongerna som är de tillåtna. Fasaden skall vara enhetlig vad det gäller utseende och gardiner
 • respektera att parkeringen inte är en plats för bilarbeten kvällstid
 • Att i övrigt följa de av styrelsen lämnade föreskrifterna.