Brf Björnen försöker på alla sätt att minska obehag och störning från rökning.  Vi följer de regler som finns för rökning utomhus; och det innebär att all rökning på sittplatser vid husen är förbjuden. Enligt lag så skall rökning utomhus och i närheten av huskropp ske med ett avstånd av minst sju meter från huskroppen. Se även text om rökning på balkong

Din fimp tar du med dig in igen; vi slänger inga fimpar på gården. Brf Björnen är en fimpfri förening…