Det som styr en stor del av vårt klimat inomhus är ventilationen. Intagen av luft sker genom de ställbara ventiler vi har i sov- och vardagsrum.

Brf Björnen gör, enligt lag, vart åttonde år en OVK, Obligatorisk Ventilations Kontroll, för att se till att ventilationen fungerar som den ska. Om det blir obalans i den så påverkas många lägenheter. En OVK kostar runt 100.000 kr att göra.

När en OVK är gjord, så är det av största vikt att vi inte skruvar godtyckligt på tallrikarna till ventilerna. Dessa är inställda med precision för att det skall bli exakt rätt luftflöde i lägenhet och stam. Blir det fel i balansen måste en ny OVK göras, till höga summor.

Även fönsterventilerna är anpassade så att det skall vara öppna spjäll för att hela husets ventilation skall fungera. Utsuget i våra lägenheter sker genom utsugsventilerna i kök och badrum. Skulle du bygga om i ditt kök och vilja sätta in en köksfläkt, så är det bara godkänt med kolfilterfläkt. Denna får inte kopplas på mot ventilstammen, villket annars kan förorska fel i hela ventilationen, och din köksluft trycks in till grannarna.

Om du har synpunkter på luftflödet, så tag kontakt med någon i styrelsenför en kontroll…