hund_katt_web

För att det inte skall uppstå problem mellan hund- & kattägare och andra boende, så vi inte blir som hund och katt,  vill föreningen därför trycka på några regler som vi håller oss till, när det gäller våra husdjur i Brf Björnen. Skyltar är uppsatta om att det är rastningsförbud i hela Brf Björnen.

hund_skylt

Hundar

Att ha hund är ett ansvar. Det innebär att man får ta vissa obekväma saker i och med det. T.ex. att du skall sköta den efter de regler som finns i ditt bostadsområde.

Din hund skall vara kopplad i området om du inte har mycket  god pli på den. Rastning i området är inte under några som helst omständigheter tillåtet; varken när det gäller kissning eller bajsning. Inte på någon av föreningens ytor. Vi vill inte ha hundar som går och kissar på våra murar, växter eller upplagda spärrstenar. Du går alltid kortaste vägen ut ur om området för att undvika att din hund gör ifrån sig i området. Den gröna kulle vi har mellan husen, den är på intet sätt någon rastplats.

Skulle din hund misslyckas så är det inte tillåtet att lämna kvar hundbajs på marken. Hundbajset tar den som rastar hunden med sig i en påse, slänger det sedan väl förpackat i våra hushållssopor eller i avsedda korgar för hundbajs. Våra papperskorgar är inte till för hundbajs.

Tänk även på att din hund inte skall uppträda störande i området eller inomhus, samt att det kan finnas personer som är hundrädda så du bör ha god kontroll på din hund…

Katter

Katter skall inte heller var lösgående. Det har tidigare allt för ofta hänt att katter som gått löst ute, förorenat i barnens sandlåda samt i lekhagen vid gungorna. Katter har också tagit sig in till grannarna i soutterränglägenhetern, när dessa har haft altandörren öppen. Katt kan vara lös om den är under uppsikt av ägaren.

En  katt på fel ställe ställer till problem. Vill du ha din katt ute, så skall den vara i band eller koppel eller att du har den under uppsikt och att du  är med ute med katten…