kylrum_web

I Brf Björnens fastigheter finns kylda matförråd i höghuset; Centralgatan 40A-42B.

De två kylrum som finns i höghuset har föreningen kyla till iskub3från de borrhål vi har till bergvärmen. På så sätt kan vi ta tillvara spillkylan, och driva de två kylrummen ”gratis” så att säga.

Det finns ett större antal förråd; dock inte ett till varje lägenhet. Du får som medlem i Brf Björnen ansöka om ett förråd. Förrådet skall uteslutande användas till förvaring av frukt, potatis, sylt och saft och därmed likställda produkter. Inte som förvaring av krukor och annat.

Kylrummen håller mellan 7-9 grader…