trafikx3web

I Brf Björnen kommer en hel del transporter från taxi, färdtjänst och från SRV, Södertörns Renhållning…

Därför behöver vissa regler för att få det att fungera så smidigt som möjligt för alla transportörer och för våra medlemmar…

Enkelriktat

Trafiken på innergården är enkelriktad. Trafiken leds in från höghusets södergavel Centralgatan 40. Du använder gårdsgatan med förstånd. Du kan lasta i och ur lite kvickt, men inte ha fordonet uppställt en längre tid. Det rör sig många hemtjänst- och sjukvårdsbilar inne på vår gård, så håll vägen farbar.


Gårdsgata

Området innanför husen och även på den stora parkeringen räknas som gårdsgata.Det innebär en anpassad hastighet, alltså ca 5-7 km/tim, gånghastighet, för att respektera våra medlemmar och vårt boende. När vi kör i området så ha i åtanke att det finns äldre samt en del barn, så kör därför sakta och har uppsikt på småvägarna som kommer ner från parkeringen, där det kan komma barn åkande på cyklar.

Trapphusen ligger också väldigt nära gårdsgatan, och barn springer fort ut ur porten. Vi kör och rör oss alltså väldigt försiktigt och respektfullt med bilar på våra parkeringar och vår innergård…


P-servicepservice_web

För att få våra parkeringar välskötta från bilar som inte tillhör våra gäster eller boende, så har vi avtal med ett parkeringsbolag som sköter tillsynen av våra p-platser. Deras personal kommer på sina rundor och besöker Brf Björnen. De sätter bot på de felparkerade bilar som vi anmäler.

Styrelsen har också möjlighet att sätta bot om den ser uppenbara felparkeringar i området från icke boende, eller om boende i föreningen missbrukar de gästparkeringar som vi har i området…